Allah,insan,islam,inanç,müslümanlık,islami bilgiler
 

KAFİR MUCİZE İSTER, MÜMİN İSTEMEZ

İSLAMİ YAZILAR Add comments

E emintüm men fissemai en yahsife- gökteki kastedilen, Allah, tevil etmiyoruz. Bunu Allah diyor. Errahmani alel arşis teva = rahman arşa istiva etti.

İstiva biliniyor. Bunun keyfiyetinin sorulması bidat olur. Bununla Allaha mekan tayin edilmiş olmaz. Em emintüm men fissemai en yursile aleyküm hasiba. Peygamberimize gelip bize bir vaiz gönder diyorlar. O da diyor ki “karyenizde (şehrinizde) hiç ölen yok mu?” diyor işte o size vaiz olarak yeter diyor. “kefa bil mevti vaize”

Server Tanilli

Türklerin Tarihi

İlmin derecesi yüksektir. Hasr-(2-3)

“Ben ilmin şehriyim, Ali’de kapısıdır” Hadis.

“Bir saat tefekkür etmek, bir yıl nafile ibadetten hayırlıdır” Hadis

El ilmi bi’run vel mutalaatü dalvun (kova). İlim bir kuyudur, mütalaa onun kovasıdır.

İlim adamı bir yerden bir yere göç etmiş. Sormuşlar neden göç ettin diye; “ilimden sual sorulmayan yerde durmayınız” dendi diye, onun emri yerine gelsin diye gidiyorum demiş.

Trabezus= sofra demektir.

Trabzon  küçüktü, sofra gibiydi.

İlyas Keskin Hoca

Zikir, post, sohbet şeyhliği, en önemlisi sohbet şeyhliği  

Nakşi’de sohbet var. Suhriverdi (Fr.da Nakşi var.)

“Oturduğunuz meclisten ayrıldığınızda salavat getiriniz. Getirmezseniz kokmuş bir leşin yayından kalkmış gibi olursunuz.” Hadis

İlim enbiya makamıdır.

Ensarin Mesud yanına gitti. Baktı herkes halka yapıyor. Yüz Allahu Ekber, Yüz Sübhanallah, Darimi’de ve Ahmet bin Hanbel’de ara. Kendi mekkede fakat kafası uzakta.

Namazdan sonra “estağfirullah” demek. Tecridi Sarih II.ciltte “estağfirullah” deyiniz.

Hutbede; “et taibu minezzenbi kemen la zenbeleh, estağfirullah el azimu ve eselullahe velekeumut tevfiyk”  tevbe edenler günah işlememiş gibi olur.

“La takrabüs salah ve entüm sükara”Bakara 165

Salih ameller peygambere dayanmalı. Kendi başına halka yapıp zikir yok. İbni Mesud şöyle diyor “peygamberimizin yaşı kurumadı daha, siz peygamberden daha iyi mi biliyorsunuz dedi ve reddetti.

“Siz anlamadığınız için üstad size anlatıyor.” “Allahın sözünden daha güzel sözlü kim var”

Bakara 62

Salih amel= peygamber tarif etmeli = peygambere eşit, ölçü peygamber, o üretmediyse çirkindir.

Arşisteva; Malik dedi ki;

İstiva  belli fakat keyfiyeti sormak fitnedir.

“Her gece gökyüzüne iniyor” diyor hadiste, ne demek.

Ve fi enfüsikum efela tubsirun = Zariyatta

İsa ve Musa’ya Hz.Peygamber gelince ona tabi olun dedi o halde hüsran.

I’m the way and the life, no one can come to the father except by me / Ben bir hayatım, ben bir yolum.

Üç kişi geldi. Peygamberimiz yoktu. Aişe validemize namazını sordular.

I’m the light.

Yahudiler gelip de “sen mi üstünsün, Musa mı üstün” dediler. Bunun üzerine isa ve musa Hz. Peygamber gelince ona tabi olun” dedi.

Hasenatül ebrar iyi insanlar

Seyyiatül mukarrebun. Hakkını veremediği için, namazın noksanları için

İkra= oku

Önce ilim. Namazdan önce ilim. Kayyım söyle diyor. namazdayken, secdedeyken istemiyor da çıkınca mı istiyor, sübhanallah beraberken istenmiyor da

Selamün aleyküm, hem selam hem Allah’ı hatırlatır, İslam işareti var. Günaydın da İslam işareti yok.

Müslümanı toplamak istiyorsa, sırf Allah’a ve peygambere çağırmak gerek.

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen onu kabul etmiş oluyor. Gelmiyorsa artık şehadeti kabul edilmez.

Örnek Hadis

Kuran

Sünnet

Sahibi

İnsanlar eğer ön safta namazın önemini bilselerdi, ön saf için kura atarlardı. Eğer arkada namaz kılıyorsa bu mürşidi kamil olur mu?

Şeytan keramet gösterir fakat Allahın ve paygamberin yoluna götürmez.

Kafir daima mucize ister. Mümin istemez. Allah’ın ismi anıldığı zaman kalpleri titrer. Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar (enfal)

Heraklius sordu. “Bu daha önce yalan söylüyor muydu?” diyor. Hayır “emindi” dediler. “O zaman insana yalan söylemeyen Allah’a nasıl yalan söyler” dedi.

“La ilaha illallah” deyince artık ilah olamayacaklar, kanunları onlar yapamayacaklar çünkü.

Mustafa Sabri (Alim, Şeyhül İslam)

Nisa 43: “Namaza yaklaşmayınız” Yolcu olan müstesna (gusul edip kılacak)

Furkan 68

“Allah…….. günahları sevaplara çevirir” ne demek.

“Allah kerimdir” ne demek. Örnek: birisi borcunu vemese buna alacaklı kızarsa iyi insan olmaz. Bağışlarsa bu da iyi insan olabilir. Fakat üste de ikram ederse o zaman kerim olmaz mı?

İmamı Gazali “namazdan % 10 en iyisi % 50 alır” diyor.

Kıyamet gününde Allah şunu şunu yaptın der. O da “evet” der. Korkup helak olacağını zanneder. Allah “Bakın ben bunları sevaba çevirdim” der –tevbe ettiği için- sonra der ki; “başka günahlarımda var” deyince ona da affettim der.

Bu “kerim” ilahtan yüz çeviren şey nedir ki? Hiçbir şey demiyecek, kucaklıyacak, ikram edecek.

Sana düşen ağlamaktır, pişman olmaktır.

Bir karış gelirsen, O, bir kulaç gelir.

“Ey kafirler, iman edince onların günahlarını siliyorum” diyor. Sevmediğini siliyorsa, o halde sevdiğininkini sevaba çevirir.

7 kişi Allah’ın gölgelendirdiği kişilerdir. Bunlardan birisi güzel ve mevki sahibi bir kadın çağırıyor. Zina edip rezil etmeyecek. Allah korkusu duymak ve dayanmak zor bir şey. 

Günahına gizlide ağlayanla ikisi beraber oluyor. Allah’ı, günahını düşünüp titriyor. Furkan 68- Allah, kendi değişiyor melekde değil, “yü beddilullah” “……affetmeyi sever” hadis.

Leave a Reply