• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/insanveislamcom/
  • https://twitter.com/insanveislamcom?lang=tr

SAVM-SIYAM-IN MÂNÂ CİHETİNDEN İNCELENMESİ

 
Kur'ân'da صوم savm ve صيام sıyam olarak geçen kelimelerin 
etimolojik anlamları nedir?
Savm-Sıyam kelimelerinin Oruç ile bağlantısı nedir?
Savm- Sıyam filolojik anlamlarıyla; Sakınmak, el çekmek, yürümemek, men etmek, terk etmek, konuşmamak, yememek, bırakmak, uzaklaşmak, gibi anlamlarda kullanılmıştır.
Sıyam, Savm'ın çoğulu olarak bilinir.
Sakınmak, sakınmalar gibi...
Oruç, Oruçlar gibi...
Kişi bir şeyden sakınırsa Savm, bir çok şeyden sakınırsa Sıyam.
Yani bir fena halden sakınılması, Savm.
Bir çok fena halden sakınılması, Sıyam.
Oruç ise Farsça bir kelime olup, Ramazan ayında tutulan Oruç'la anılmıştır.
Bakara Sûresi 183: Meâli: Ey iman edenler, sakınmak sizden öncekilere yazıldığı gibi, sizlere de yazıldı. Umulur ki siz fenalardan sakınır, Allah’a ortak koşmazsınız.
Bu ayette Savm-Sıyam çok güzel açıklanmıştır.
"Umulur ki siz fenalardan sakınır, Allah’a ortak koşmazsınız"
Oruç ayında; sabahtan akşama kadar yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden sakınılarak oruç tutulur.
Savm ise daha derin bir anlam ifade ederek;
Her türlü kötü düşünceden, kötülük yapmaktan, zarar vermek gibi şeylerden de sakınmaktır.
Ey kardeş!
Orucunu tut, ama gel manasına da uy.
Yemekten içmekten sakındıgın gibi,
Gel, tüm kötü hallerden de sakın.
Gel, birini kırmaktan da sakın.
Gel, birinin hakkını yemekten de sakın.
Gel, dedikodu edip çekiştirmekten de sakın.
Gel, kişileri hor görmekten de sakın.
Gel, dilini tutarak, kötü konuşmaktan da sakın.
Gel, makam- mevki, şan-şöhret derdinden de sakın.
Gel, bir canlıya zarar vermekten de sakın.
Gel, anne babaya üf demekten de sakın.
Gel, iftira, yalandan da sakın.
Gel, siyasal alanda rakibine hakaret etmekten, iftira etmekten, onu aşağılamaktan da sakın.
Gel, insanların ırzına, namusuna göz dikmekten de sakın.
Ve gel, Allah'a ait olan nitelikleri kendine nispet etmekten de sakın.
Gel, sahibinin Allah olduğunu anla ve ben de varım, demekten de sakın.
Gel ey kardeş, yalnız yemekten içmekten değil bunlardan da sakınalım.
Ger kardeş, tüm fenalıklardan sakınalım, Allah'a ortak koşmaktan sakınalım..
Yoksa oruç diye yaptığımız şey, gerçek mânâ-da tecelli etmez.
İşte Savm; bir şeyden sakınmak
Sıyam, çok şeyden sakınmak demektir.
Amaç Hakk yolunda tüm fena hallerden sakınmaktır.
Yani hem oruç tutup hem dedikodu yapıyorsam, Sıyam'a uymuyorum demektir.
Savm-Sıyam; bütünlük, birlik içinde hepsini uygulamaktır.
Her türlü ibadetten maksat iyi insan olmaktır.
Bir insan hem iyilik yapıp, hem kötülük yapamaz.
Bir insan"Salih insan-İyi insan" olmuşsa, o kişi zerre kadar zarar veremez.
O kişinin bir ayı değil, bir ömrü"Savm-Sıyam" içinde olur.
Gönüller Allah'ı hissederse, Allah o gönlü mağfiretiyle korur.
İşte o gönül bir ömür"Savm-Sıyam" içinde olur.
Salih insan her an; haliyle, diliyle, yaşantısı ile, her türlü fenalıktan sakınma içindedir.
İnşAllah bu bir ayın kıymetini biliriz.
Bu 1 ayı 12 aya, 12 ayı bir ömre yayarız.
Alıntı

Yorumlar - Yorum Yaz