• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/insanveislamcom/
  • https://twitter.com/insanveislamcom?lang=tr

BOŞ VE BATIL SÖZLER

Şimdi genellikle yalan üzerine inşa edilen boş ve batıl sözler hakkında Kuran’ın ne söylediğine bir bakalım. Hayatında Türkçe Kuran çevirisini bir kez bile okumamış ama kendini dindar, muhafazakar kabul eden taklidi müslümanların zihinlerine ve toplum hafızasına Kuran deyimiyle boş ve batıl sözler, mezhepler tarafından nakil yolu ile kulaktan kulağa öyle güzel yerleştirilir ki din adeta bu boş ve batıl sözler üzerinden yaşanır. Tabii ki Kuran’ın manasını bilmeyen, dinde nakli esas alan kitleler de hiçbir zaman bu boş ve batıl sözlerin doğruluğunu veya yanlışlığını Kuran ile sorgulayamazlar. Halbuki boş ve batıl sözler ile hak sözü ayırt edebileceğimiz tek kaynak Kuran’dır;
“Şüphesiz Kuran, hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir.” (Tarık 13,14)
Mezheplerde bu boş ve batıl sözlere o kadar çok değer verilir ki, bu sözler Kuran ayetlerinin önüne geçer ya da Kuran ayetleri gerçek manalarından kopartılarak bu sözlere göre yorumlanır.
“Batıl, Kuran’a önünden de ardından da gelemez…” (Fussilet 42)
Sonuçta yalan üzerine inşa edilen boş ve batıl sözler (Örneğin: Dört hak mezhep, dinin kaynağı dört’tür, din büyüklerinin sözü hüccettir vb.), mezhep inancı olarak mutlak doğru kabul edilir, doğrulukları hiçbir zaman sorgulanmaz ve taklidi müslümanlar üzerinde Allah’ın sözü olan Kuran ayetlerinden çok daha fazla etki gösterirler.
Günümüzde Müslümanların önüne mezheplerin bu boş ve batıl sözlerini koyun, bir de bu boş ve batıl sözlerin yanlışlığını gösteren Kuran ayetlerini koyun. Göreceksiniz ki mezhep dinine sıkı sıkıya bağlı dinde nakli esas alan taklidi müslümanların çoğunluğu bu boş ve batıl sözleri tercih edecektir.
“Bazı insanlar vardır ki, cahillikleri yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi edinmek için boş laf (söz) satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.” (Lokman 6)
“…Yoksa siz Allah’a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf (söz) mı ediyorsunuz?...” (Rad 33)
Sonra da Ehli Sünnet ve Şiiler tarafından Kuran’a iman ettik sözü söylenir ama bu söz aslında içi boşaltılmış kuru bir sözdür. Aslında iman edilen mezheplerin din kitaplarıdır, mezheplerin batıl inançlarıdır. Ehli Sünnet bir müslümana inandığı mezhep görüşlerinin, batıl inançlarının yanlışlığını Kuran ayetleri ile gösterdiğinizde, duymazlıktan gelir ve kendi batıl inançlarına gururla dönerek inanmamakta ısrar eder.
“Onlar, kendilerine okunan Allah’ın ayetlerini dinler, sonra sanki hiç duymamış gibi, gururlanarak inanmamakta ısrar ederler. Böylelerini acıklı bir azapla müjdele!” (Casiye 9)
Sonra tekrar ayetlere boş boş bakar, rahatsızlık duyar ve yüzünde hoşnutsuzluk belirir.
“Onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman, inkarcıların yüzündeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin…” (Hac 72)
Çünkü mezheplerin boş ve batıl sözlerine inananlar, gerçeklerden hoşlanmazlar, hak söz duymak istemezler, doğru bilgiden rahatsızlık duyarlar.
“…Hayır o kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise gerçeklerden (haktan) hoşlanmamaktadır.” (Müminun 70)
Ama inandıkları batıl inançların doğruluğunu ifade eden, zanna dayalı boş sözler duyduklarında çok hoşlarına gider. Boş ve batıl sözleri tercih edenler, aslında zanna uymaktadır. Halbuki Kuran’a göre zan, gerçek sözün yerini asla dolduramaz.
“Onların çoğu, zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah, onların yapmakta olduklarını çok iyi bilendir.” (Yunus 36)
Ve yine boş ve batıl sözleri tercih edenlerin, aslında Kuran ayetlerini inkar ettiği, inananların ise Kuran’a uyduklarını aşağıdaki ayet bize bildirmektedir.
“Bunun sebebi, inkar edenlerin batıla uymaları; inananların da Rablerinden gelen hakka uymuş olmalarıdır. İşte Allah, insanlara kendileriyle ilgili durumları böyle örnek vermektedir.” (Muhammed 3)
(Hüseyin Algur)

Yorumlar - Yorum Yaz