• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/insanveislamcom/
  • https://twitter.com/insanveislamcom?lang=tr

Anasayfa

KIBLE Salât konusunda üzerinde durulup açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer önemli husus da “kıble”dir. Çünkü bazıları, kıblenin konu edildiği Bakara suresinin 142-151. ayetleri hakkında; “yönelişte birliği sağlamak üzere namazda yönlerin Kâbe’ye çevrilmesi esasını getirmiştir” yolunda gerekçeler uydurmuşlar ve neticede “kıble” kavramını da aynen “salat” kavramı gibi içi boşaltılmış bir kavram olarak asırlardır dayatmışlardır. Hâlbuki aşağıdaki tahlillerinde görüleceği gibi, söz konusu edilen ayetlerde kesinlikle “namaz” hatta “salat” diye bir sözcük yer almamaktadır ve kıble konusunun da namazla uzaktan yakından alakası yoktur.
Türkçemizdeki “Savaş” sözcüğü, Arapçadaki “ قتالKıtal”, “ جهادcihad” ve “ حرب harb, محاربةmuharebe” sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu sözcüklerin anlamları farklı farklı olduğundan İslam dinindeki “savaş” sözcüğü yanlış anlaşılmaktadır.
Ben tezime Mevlana hayranı olarak başladım, hani ülkemin insanında -bilmemekten kaynaklı, kulaktan dolma bilgiyle edindiğim sevgiyle- olduğu gibi. Tez hocam Mevlana konusu almamı istemedi, ama ben direttim.
Herkes Allah`a ve ayetlere inanıyor dediklerine de harfiyen uyuyor: Cinayet diye birşey yeryüzünde kalmazdı Hırsızlık diye birşey de....
BİR TARİKAT LİDERİ; . 1- Ben kadınların dükkân açmasını asla helal görmüyorum. . 2- Kadından memur olmaz. Kadınlar mektebe gitmez. Duymadık demeyin.
1. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperir. . "Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler." (Enfal Suresi, 2)
Kuran'da kıble kelimesinin geçtiği hiç bir ayette namaz/salat kelimesi geçmez. Mesela namaza kalkmadan elinizi yüzünüzü... yıkayın diyerek abdesti emreden Allah, elbette Mescid-i Haram'a dönerek namaz kılın da derdi. Ama dememiş...
. "Sizi kendilerinde halifeler kılıp harcama yetkisi verdiği' şeylerden infak edin…(Hadid Suresi, 7) . SİZİN MALINIZDA YOKSULUN HAKKI VAR DENİYOR AYETTE . İNFAK, FAKİRE LÜTUF DEĞİL, HAKKI OLANA HAKKINI VERMEKTİR
Kur'ân'da صوم savm ve صيام sıyam olarak geçen kelimelerin etimolojik anlamları nedir? Savm-Sıyam kelimelerinin Oruç ile bağlantısı nedir?
Hulûl inancı nedir? Hulûl, (Rabbimizi tenzih ederiz) Allah’ın evren ve insanla bütünleşmesi, onların cisimlerine girmesi anlamlarında kullanılmaktadır.
Şefaat konusunun izne bağlı istisna ifadelerinin kullanımıyla birlikte dile getirildiği âyetlerin toplam sayısı yedidir. Bunlardan beş tanesi şafilerle (şefaat ede­ceklerle), diğer ikisi de meşfû’larla (şefaat edilecek olan) ilgilidir.
"Onların, dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar." (Kehf Suresi, 104) şeklinde olacaktır
Şimdi genellikle yalan üzerine inşa edilen boş ve batıl sözler hakkında Kuran’ın ne söylediğine bir bakalım. Hayatında Türkçe Kuran çevirisini bir kez bile okumamış ama kendini dindar,
Kur'an'da Resullerin ÜSVETÜN HASENETÜN yani “çok iyi örnek” olarak nitelenmesinden yola çıkan kimileri Rabbimizin bizi böylece Resul’den söz eden BAŞKA KAYNAKLARA yönlendirdiğini aksi halde dinin doğru anlaşılmayacağını savlamaktadırlar.
Çoğu zaman akıl dışı olmasına rağmen dini inançlar, akıl ve mantığa dayalı fikirlere galip gelmiştir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, milliyet prensibi, sosyalizm vs. akımlar, ilkel çağların efsaneleri kadar tesirli olamamıştır.
Din kolaylaştırarak, sevdirerek, örnek olarak anlatılır. Farz ve sünnet olan budur . Bağnaz zihniyet tıpkı buzağı kıssasında olduğu gibi dini detaylara boğar, zorlaştırır, insanları korkutur ve soğutur
Allah zaman ve mekanın dışındadır. Zaman ve mekana bağlı olan bizleriz. A. Einsteinin izafiyet teorisi vardır biliyorsunuz.Zaman, hıza ve kütle çekimine göre değişir der.
Allah pek çok ayetinde Kuran'ın kolaylaştırıldığını, anlaşılır olduğunu ve her örneği barındıran noksansız bir Kitap olduğunu bildirir.
Münafık, iman etmediği halde kendisini Müslüman olarak tanıtan, ibadet etmeyi ve Allah'ı anmayı sevmediği halde gösteriş ve menfaat için bunları yapan sahtekar bir karakterdir. (Nisa, 142)
Peygamberimiz’in sözleri, eğer Kuran-ı Kerim gibi dinin temel bir kaynağı olsaydı, Peygamberimiz kendisinden sonraki nesillere ulaşması için bunların hem yazılmasını, hem ezberlenmesini isterdi.
“Temizlik imandandır” sözü gerçekten de, en çok Müslümanlar için kullanılabilirdi. Öyledir ki, nefislerini Allah’a teslim eden insanlar temiz olmayı kendilerine bir zorluk saymazlar.
Dijital çağda yaşıyoruz. Her şey çok çabuk oluyor, zaman hızla akıyor. Gündemi takip etmekte zorlanıyoruz. İnternet gibi devasa bir dünya ile de iç içeyiz her gün.
Hepimiz çocukluğumuzda duymuşuzdur bir büyüğümüzden; “kertenkele öldürmek sevaptır”. Hem bu sözü edenler öyle sıradan insanlar da değildir bazen.