• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/insanveislamcom/
  • https://twitter.com/insanveislamcom?lang=tr
KURAN'DA MÜMİNİN ÖZELLİKLERİ
Kuran'da Müminlerin Özellikeri
.
1. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperir. 
.
"Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler." (Enfal Suresi, 2)
.
2. Allah’a şirk koşmazlar. 
.
"Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmaz." (Furkan Suresi, 68)
.
3. Zanda bulunmazlar. İnsanların gizli yönlerini araştırmaz ve gıybet etmezler, arkadan konuşmaz ve alay etmezler
.
"Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir." (Hucurat Suresi, 12)
.
"Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline" (Hümeze Suresi, 1)
.
4. Verdikleri sözü tutarlar. Yapmayacakları şeyi söylemezler. Emanetlerine ihanet etmezler
.
"Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah Katında bir gazab bakımından büyüdü (büyük bir suç teşkil etti)." (Saff Suresi, 2-3)
.
"Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir." (Mü'minun Suresi, 8)
.
5. Haksız yere masum bir cana kıymazlar. 
.
"... Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin." (Enam Suresi, 151)
.
"Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur." (Maide Suresi, 32)
.
6. İnsanların kusurlarını affeder, hoşgörürler.
.
"Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir." (Nur Suresi, 22)
.
"Ey iman edenler, gerçek şu ki, sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için (birer) düşmandırlar. Şu halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz) ve bağışlarsanız, artık elbette Allah, bağışlayandır, esirgeyendir" (Tegabün Suresi, 14)
.
7. Anne ve babalarına "öf" bile demezler. Onları azarlamaz, her zaman güzel söz söylerler. 
.
"Rabbin, O'ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf" bile deme ve onları azarlama; onlara güzel söz söyle." (İsra Suresi, 23)
.
8. Yetimin hakkını asla yemezler.
.
"Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur." (Nisa Suresi, 2)
.
9. Yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara yardım ederler.
.
"... Mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren... İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır." (Bakara Suresi, 177)
.
"De ki: "Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz bilir." (Bakara Suresi, 215)
.
10. Anne babaya, yakın akrabaya, yoksullara, yakın ve uzak komşuya, arkadaşlarına, emrinde çalışanlara, yolda kalmışlara güzellikle davranırlar
.
"Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez." (Nisa Suresi, 36)
.
11. Bollukta ve darlıkta infak ederler. (Mallarını Allah'ın bildirdiği şekilde O'nun yolunda, yoksul ve yetimler için harcarlar)
.
"Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler..." (Al-i İmran Suresi, 134)
.
12. Sevdikleri şeyleri insanlara verirler ve yaptıkları iyiliği başa kakmazlar
.
"Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz..." (Al-i İmran Suresi, 92)
.
"Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır." (Bakara Suresi, 267)
.
"Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır." (Bakara Suresi, 262)
.
13. Öfkelerini yenerler ve insanlardaki haklarından bağışlama ile vazgeçerler
.
"Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever." (Al-i İmran Suresi, 134)
.
14. Borç verdiklerinde borçlu olanı zorlamazlar. Borçlu ödeyemezse borcu erteler, yine ödeyemezse silerler
.
"Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre (verin). (Borcu) Sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz." (Bakara Suresi, 280)
.
15. Selam verene "sen mümin değilsin" demezler. İnsanları tekfir etmezler
.
"...Size (İslam geleneğine göre) selam verene, dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak: "Sen mü'min değilsin" demeyin... (Nisa Suresi, 94)
.
16. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Cahillerle muhatap olmazlar.
.
"O Rahman (olan Allah)ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman "Selam" derler." (Furkan Suresi, 63)
.
17. Faydasız, boş şeylerden yüz çevirirler.
.
Onlar, 'tümüyle boş' şeylerden yüz çevirenlerdir (Müminun Suresi, 3)
.
18. Başkalarının İlahlarına ve başka İlahlar edinenlere sövmezler
.
"Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da düşmanca, bilgisizce Allah'a (iman edenlere) söverler." (Enam Suresi, 108)
.
19. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ve alaya alındığı ortamda bulunmazlar. Alay edenler başka söze geçinceye kadar o ortamdan yüz çevirirler
.
"Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz..." (Nisa Suresi, 140)
.
"Ayetlerimiz konusunda 'alaylı tartışmalara dalanlar:' -onlar bir başka söze geçinceye kadar- onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturacak olursa, bu durumda hatırlamadan sonra, artık zulmeden toplulukla beraber oturma." (En'am Suresi, 68)
.
20. Hakkı bile bile gizlemezler. 
.
"Hani kitap verilenlerden: "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı..." (Ali İmran Suresi, 187)
.
"Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz." (Bakara Suresi, 42) 
.
21. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. 
.
"Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır." (Bakara Suresi, 168)
.
22. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. İnsanların eşyasının değerini düşürüp eksiltmezler. Yeryüzünde bozgunculuk ve karışıklık çıkarmazlar
.
"Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın." (Hud Suresi, 85)
.
23. Allah’ın ayetlerini az bir değere satmazlar. 
.
"Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir." (Ali İmran Suresi, 199)
.
24. İnsanları iyiiliğe davet eder, kötülükten sakındırırlar. Salat eder ve zekatı verirler
.
"Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler..." (Tevbe Suresi, 71)
.
25. İnsanları iyi ve güzel olana davet edip İslam'ı tebliğ etmekten maddi kazanç elde etmezler
.
"Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmuş kimselerdir." (Yasin Suresi, 21)
.
26. Kendilerine zulmedilip savaş açıldığında Allah yolunda savaşır ama aşırı gitmezler.
.
"Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez." (Bakara Suresi, 190)
.
"Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara karşı savaş açılana (mü'minlere, savaşma) izni verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç yetirendir." (Hac Suresi, 39)
.
27. Kendisine savaş açmayanlara iyilik yapar ve adaletli olurlar.
.
"Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever." (Mümtehine Suresi, 8)
.
28. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba sarfederler
.
"Mü'min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resûlü�ne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta kendileridir." (Hucurat Suresi, 15)
.
29. Zorluk, hastalık ve savaş anlarında sabreder.
.
"...Zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler. İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır." (Bakara Suresi, 177)
.
30. Allah'a güvenirler.
.
"De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)
.
32. Resullerin birini diğerinden ayırt etmezler. Hepsini eşit severler.
.
"Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'minler de. Tümü, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. "O'nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sanadır" dediler." (Bakara Suresi, 285)
.
33. Küfre karşı zorlu, kendi aralarında merhametlidirler. Kınayanın kınamasından çekinmezler.
.
"Muhammed, Allah'ın elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler." (Fatır Suresi, 29)
.
"... mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu', Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir...." (Maide Suresi, 54)
.
34. Yemeği kendi canları çekse de önce esire yedirirler.
.
"Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler." (İnsan Suresi, 8)
.
35. Irzlarını korurlar. 
.
"Ve onlar ırzlarını koruyanlardır" (Mü'minun Suresi, 5)
.
36. Zinaya yaklaşmazlar
.
"Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, 'çirkin bir hayasızlık' ve kötü bir yoldur." (İsra Suresi, 32)
.
37. Asla yalan şahitlik etmezler. Boş ve yararsız sözle karşılaşınca onurlu olarak geçerler. 
.
"Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir." (Furkan Suresi, 72)
.
38. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. 
.
"Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor." (Nisa Suresi, 58)
.
39. Anne babalarının aleyhine dahi olsa adil şahitlik ederler. Dillerini eğip bükmezler.
.
"Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır." (Nisa Suresi, 135)
.
40. Bir topluluğa kin duysalar da adaletten şaşmazlar
.
"Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır..." (Maide Suresi, 8)
.
41. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. 
.
"Onlar, Rab'lerinin çağrısına karşılık verirler, salatı gözetirler, işlerini aralarında danışma ile kararlaştırırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan yardım için verirler." (Şura Suresi, 38)
.
42. Yoksulluk korkusuyla evlatlarını öldürmezler. 
.
"... Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. -Sizin de, onların da rızıklarını biz vermekteyiz- Çirkin kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın." (Enam Suresi, 151)
.
43. Geceleri az uyurlar, seher vakti bağışlanma dilerler.
.
"Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır. (Müzzemmil Suresi, 6)" 
.
"Onlar, geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi." (Zariyat Suresi, 17- 18)
.
"Onlar geceleyin yataklarından kalkarlar. Korku ve ümit içinde Rabblerine dua ederler." (Secde 16) 
.
44. Faizden arta kalanı bırakırlar.
.
"Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız, faizden artakalanı bırakın." (Bakara Suresi, 278)
.
"Ey iman edenler, faizi kat kat artırılmış olarak yemeyin. Ve Allah'tan sakının, umulur ki kurtulursunuz." (Al-i İmran Suresi, 130)
.
45. Müminler sabretmelerine karşılık başarıya ulaşanlardır.
.
"Müminler başarıya ulaşmışlardır." (Müminun Suresi, 1)
.
Tüm bu ayetler ve daha fazlasında bildirilen adil, hoşgörülü, onurlu, merhametli, kaliteli din anlayışına uygun olmayan tavırlar sergileyen kişiler İslam'ı, Kuran'ı ve Müminleri temsil edemezler. 
.
Eğer Biz dilersek, sana onları elbette gösteririz, böylelikle onları simalarından tanırsın. Andolsun, sen onları, sözlerin söyleniş tarzından da tanırsın. Allah, amellerinizi bilir. (Muhammed Suresi, 30)
.
Allah Barışa Çağırır - Sayfa 54
MEHTAP GÖZÜKAN
 
  
157 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın